T L A Č I A R E Ň  MKV -  Press s.r.o.

    

 

Zákazkové oddelenie:

Rooseveltova 7, 040 01 Košice,
tel.: 055 / 622 79 51, 622 79 52, 622 40 79
tel.fax: 055/ 623 38 92
e-mail: mkv-press@ke.telecom.sk 
   mkvpress@stonline.sk

Kontaktné osoby:
Zákazkové oddelenie
Mária Čuchtová
Vladimír Vágási
Igor Karkoska
: 0905 343 082
: 0915 355 878
: 0905 900 909
: 0905 448 985

         
            

Výroba :

Smer Košice - Šebastovce - Miskolc

Podnikateľská 1, 040 17 Košice-Barca,
tel.: 055 / 678 85 00, 678 88 00, 678 88 01
tel.fax: 055/ 678 03 09